Monday, 30 November 2015

Sunday, 29 November 2015

Kerssangdiens!

Kom woon die besondere Kerssangdiens vanaand by.

Personality!


Saturday, 28 November 2015

As ek kon...

Oorgeneem van internet!
Friday, 27 November 2015

Thursday, 26 November 2015

Wednesday, 25 November 2015

Tuesday, 24 November 2015

Monday, 23 November 2015

Sunday, 22 November 2015

Precious Father, thank You...

Precious Father, thank You for allowing us to benefit from the beauty of all that Your hand has created. Thank You for our seas, forests, and skies. Thank You for all the beautiful and fragrant plants, and for the power and wonder of every animal. Thank You for the seasons and the rains that keep our earth reproducing. We will wake the dawn with our song. O Lord, our Lord, Your majestic Name fills the earth! Your glory is higher than the heavens. When we look at the night sky and see the work of Your fingers, the moon and the stars you set in place; what are mortals that You should think about them, human beings that You should care for them? The highest heavens and the earth and everything in it all belong to You. We are blessed to be the recipients of all the beauty that surrounds us and testifies of Your awesome glory.

*** Taken from The Prayer Institute(https://myprayerinstitute.wordpress.com/2012/10) ***

Our burdens!


Be thankful...


Saturday, 21 November 2015

Friday, 20 November 2015

Thursday, 19 November 2015

Wednesday, 18 November 2015

Tuesday, 17 November 2015

Monday, 16 November 2015

Sunday, 15 November 2015

Die 10de maand dankoffer...

Gemeentelede se dankoffers vorm die basis van die gemeente se inkomste. Die groter doelgerigtheid om ons roeping as Kerk uit te leef, hou groter finansiële verpligtinge in. Daarby ondervind die gemeente ook maar die probleem van steeds stygende kostes soos salarisse, munisipale heffings, onderhoud aan eiendom en administrasie soos telefoonkoste, drukwerk en skryfbehoeftes.

'n Vriendelike, dog dringende, versoek word dus aan elke lidmaat gerig om asseblief weer biddend te gaan besin oor u 10de Maand Dankoffer. Baie dankie vir die wyse waarop u tot nou toe 'n bydrae gelewer het om ook hierdie gemeente in staat te stel om ons Hemelse Vader se Koninkryk te dien.

10de Maand Dankofferkoeverte is te kry by die kerkkantoor.

Noah's Ark!


Te doen-lysie!


Saturday, 14 November 2015

Friday, 13 November 2015

God is Good!


Thursday, 12 November 2015

Oupa!!


Wednesday, 11 November 2015

'n Basaarterugblik...

Kyk 'n bietjie na 2012 se basaarfoto's - verbeel ek my of het ons klomp ouer geword? Die kinders het beslis groter geword ...

Your Words...


Monday, 9 November 2015

Sunday, 8 November 2015

Saturday, 7 November 2015

Het jy al jou deel gedoen?

VIVA kerkbasaar!! Kom ontspan, kuier en koop!!! Kontak die kerkkantoor vir navrae:

Elmi: 053 842 1100

Sien jou daar!!

Psalm 133:1


Friday, 6 November 2015

Thursday, 5 November 2015

Wednesday, 4 November 2015

Tuesday, 3 November 2015

Sunday, 1 November 2015