Wednesday, 31 January 2018

Nellie du Toit en Dutoitspan?

Weet enigiemand wat die verband tussen hierdie gemeente en die baie bekende Nellie du Toit is?

Stuur gerus 'n e-pos en hou die blog dop vir die antwoord!

[http://www.sahistory.org.za/dated-event/petronella-nellie-du-toit-south-african-soprano-singer-born]

Fear not...


Tuesday, 30 January 2018

Psalm 51:12


Monday, 29 January 2018

Sunday, 28 January 2018

Dutoitspan se noot vir 'n noot...

Die gemeente se orrel vra na meer as 60 jaar dringende aandag. Niemand van ons is so gelukkig om nooit in 60 jaar dokter toe te gaan nie - in kort, ons kort nou die bekwame hande van 'n "orreldokter" en dit kos geld!

Die oplossing? 'n Orrelfonds! Ons kort dringend papiernote vir die kerk se orrelnote!!

Hiervoor benodig ons elkeen se heelhartige samewerking en toewyding. 'n Klein bietjie agtergrond oor die orrel, sal ons net meer motiveer as ons weet waarvoor ons werk.

Ons sal later kyk na die begin-geskiedenis van die orrel. Ons gaan net so ver terug soos 1954. Baie vroeg in 1954 het dit duidelik geword dat die orrel dringende aandag nodig het, die toestand van die orrel was om die minste te sê, treurig! Daar moes 'n dringende besluit geneem word of daar herbouing moet plaasvind en of die orrel met 'n nuwe een vervang moes word. Geen ligtelike besluit nie.      

Hoewel daar op daardie stadium nie dadelik aandag aan die orrel gegee kon word nie, weens ander groot verpligtinge, het die koorlede onder leiding van die orreliste, mev. AR van der Westhuizen besluit om 'n orrelfonds te loods.

Later het ds. C Theron en die gemeentesusters (bekend as die huisvlytsusters) 'n reuse aandeel aan die insameling van fondse gehad. Die hele gemeente was gemobiliseer, want almal het besef dat die nood (noot...) hoog is!

Die kerkraad het toestemming verleen dat daar vanaf April 1955 wyksfunksies gehou kan word ter stywing van die orrelfonds. Die kerksraadslede van die onderskeie wyke het hulle wykslede aangespoor, want daar was so 'n onderlinge kompetisie oor wie nou eintlik met die beste fondsinsamelingsplan voor 'n dag sou kom.

Intussen is tenders aangevra en uiteindelik word die tender vir die firma R Muller vir 2 750 pond (R5 500,00) gegee. Met die toevoeging van die klokkespel (min kerkorrels beskik hieroor), sierpype en die aanbring van deurlopende paneelwerk op die galery, het die bedrag op 3000 pond (R6000,00) te staan gekom. Die spieël, die raamwerk en gordyn, asook die twee waaiers, is deur goedgesinde persone geskenk.

 Anmarie van der Westhuizen, 
Pieter  van der Westhuizen en
Die naweek van 2 - 4 Maart 1956 het die orrelinwyding plaasgevind. Die kinders het die geleentheid gehad om Vrydagaand na die musiekprogram en kantate-uitvoering te kon luister. Die werklike inwyding het dié Saterdagaand plaasgevind. By hierdie geleentheid het ds. C Theron die verrigtinge met skriflesing en gebed geopen en almal baie hartlik verwelkom. Mev. AR van der Westhuizen het, nadat sy die sleutel van die orrelbouer, mnr. W Zimnier, ontvang het, die herboude orrel oopgesluit.

Die gemeente het as lofsang Ps. 146 vers 8 gesing en daarna het prof. dr. Jac J Muller van Stellenbosch die wydingsrede gehou.

In die musiekprogram wat gevolg het, is pragtige orrelspel deur mnr. Septimus Smuts en sangstukke deur mnr. Frank Scheepers en mev. Minnie Greeff (plaaslike talent) gelewer, voordat die kantate-uitvoering, "'n Jubelende danksegging" deur die Dutoitspan-kerkkoor onder leiding van die baie bekwame mev. Van der Westhuizen gevolg het.

Geen moeite is ontsien om 'n program uit die boonste rakke saam te stel nie.

Ds. C Theron (1953 - 1957) 
Die pragtige en baie suksesvolle aand is in die kerksaal afgesluit met heerlike verversings en saamkuier.

Prof. dr. Jac J Muller het die volgende oggend die Nagmaalsdiens gelei en met 'n dankdiens die aand afgesluit.

Met al hierdie verrigtinge het die orreliste en haar koor, sowel as die gemeentesusters en ds. Theron, 'n leidende rol gespeel.

Dinge is sommer op groot skaal in die gemeente aangepak!

Pas twee maande na die inwyding van die herboude orrel, is die firma Joubert, Owens en Van Niekerk (argitekte) geraadpleeg i.v.m. die herbou van die kerkgebou. In hulle verslag beveel hulle aan dat die houtvensters deur staalvensters vervang word, die ou pleisterwerk buite afgekap word en met Tiroolse pleister afgewerk word, dat die toring 30 voet hoër gemaak moet word, terwyl die sy- en vooruitgange heeltemal verander moet word. Aan die binnekant moes al die mure nuut uitgepleister en tot vensterhoogte met Mahonie-paneelwerk afgerond moet word. Ook om die preekstoel moes paneelwerk aangebring word.

(Word vervolg)

Leef vandag...


Saturday, 27 January 2018

Friday, 26 January 2018

Thursday, 25 January 2018

Wednesday, 24 January 2018

Tuesday, 23 January 2018

Monday, 22 January 2018

Sunday, 21 January 2018

Twyfel...


Saturday, 20 January 2018

Faith...


Friday, 19 January 2018

Thursday, 18 January 2018

Wednesday, 17 January 2018

Wie se werk is dit?

Dit is die storie van 4 mense – Almal, Iemand, Enigiemand en Niemand. Daar was ‘n belangrike werk wat gedoen moes word en Almal was seker dat Iemand dit sou doen. Enigiemand kon dit gedoen het, maar Niemand het dit gedoen nie. Iemand het kwaad geword daaroor, want dit was Almal se werk. Almal het gedink Enigiemand kon dit gedoen het, maar Niemand het besef dat Almal dit nie wou doen nie. Op die ou end het Almal Iemand geblameer toe Niemand gedoen het wat Enigiemand kon gedoen het. 

Do everything with so much love...


Tuesday, 16 January 2018

Monday, 15 January 2018

Sunday, 14 January 2018

Gemeentestaaltjie: Die basaar se vleistafel...

Frank Orton was 'n aktiewe gemeentelid en hy en sy vrou, Mary, het skouer aan skouer in die gemeente gewerk. Hy was o.a. hoofdiaken en ook 'n raakvatter as dit by vleiswerk kom. Voor elke basaar het hy en sy vrou saam met die ander getroue "vleiswerkers" aand na aand in die kombuis van die saal gestaan en vleis bewerk. Braaitjoppies, sosaties en wors is vroeë jare deur gemeentelede gemaak. Beeste, skape of varke is vir die kerk geskenk. Dit is reeds vroeg in die jaar op die basaarlys geplaas wat die diakens deur hulle wyke neem. So heel vroeg al kon die kerkraad sien watter "tafels" kreun onder die bydraes en watter vra om daadwerklike hulp!!

Teen die tyd dat dit basaardag is, het die vleiswerkers 'n hele klomp ure agter die blad, maar ook heerlik gekuier in dié kombuis - staaltjies van en grappies oor slag, hoe dinge in die "ou dae" gedoen is, is vertel en resepte en rate is opgediep, afgestof en uitgeruil.

Die "vleiswerkers" was ook sommer die braaiers en met die basaar is daardie vure sommer baie baie vroeg aangesteek, sodat daar reeds braaivleis beskikbaar was na die amptelike opening van die basaar.

Dutoitspan was bekend vir sy heerlike vleistafel (spesiale sosatiesous- en worsresepte was deel van die geheim) en Kimberliete het 'n vinnige draai by die basaar kom maak, net vir die vleis...

Daardie jare het elke gemeente sy basaardatum so gekies dat dit nie bots met ander kerke se basare nie - deesdae is dit nie meer moontlik nie... Kimberley het uitgebrei en vleis word nie meer deesdae op dieselfde manier voorberei nie!!    

Find gold...


Saturday, 13 January 2018

Friday, 12 January 2018

Thursday, 11 January 2018

Wednesday, 10 January 2018

Tuesday, 9 January 2018

Gemeentegeskiedenis: Handtekening van Dutoitspan se bekendste orrelis!

Mev. AR van der Westhuizen, 
Dutoitspan se orrelis van April 1947
tot Februarie 1979.
Mev. Van der Westhuizen se musiekgene loop ver in haar nageslag in. Haar seun, Pieter, was deel van die komitee wat verantwoordelik was vir die vernuwing van die 1978-Psalm- en Gesangboek. Op daardie stadium was hy verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch.

Pieter se dogter is die wêreldberoemde Anmari van der Westhuizen. Sy is tans professor aan die Universiteit van die Vrystaat

Anmarie van der Westhuizen, Pieter van der Westhuizen en
mev. Remerta van der Westhuizen 

U gee my rus...


Monday, 8 January 2018

Saturday, 6 January 2018

Friday, 5 January 2018

Gemeentestaaltjies: 'n Ouderling met 'n talent...

Van ouderling Hawie gepraat, hy was 'n man van vele talente...

Die magnetiese veld van die aarde werk op baie mense en oom Hawie was een van hulle -  hy kon water wys! Kort nadat ds. JH Siebert in 1968 in die gemeente begin werk het, het die kerkraad besluit om te boor vir water.

Oom Hawie het die betrokke dag eers met 'n stok en daarna met 'n bottel water geloop... Voetjie vir voetjie het hy agter die kerksaal geloop... die ene konsentrasie in die maer lyf. Ondergrondse water werk op hom, dis 'n gawe wat hy het en wat hy tot voordeel van die kerk gaan aanwend... die plek waar hulle kan boor, word gemerk.

Mev. Siebert het ook geloop en alhoewel sy ligte tekens van ondergrondse water gekry het, was dit nie naastenby so sterk soos oom Hawie s'n nie.

Tot almal se groot vreugde word sterk water gekry en die boorgat voorsien vandag nog die kerkgronde van water!  

Ons is die pleidooi...


Thursday, 4 January 2018

Gemeentestaaltjies: 'n Ouderling met 'n passie

DIE BESTUUR VAN DIE MSB
Voor: Mnre. PS Venter (sekretaris), AJ van
der Merwe (voorsitter), JP Havenga (o/voorsitter)
Agter: Ds. JH Siebert, FR Maré (tesourier)
Mnr. JP Havenga of beter bekend as oom Hawie van Freemanplek, was definitief die aktiefste en getrouste ouderling in die bestaan van die NG Gemeente, Dutoitspan Kimberley. Hy was die ouetehuis, wat binne die gemeente se grense val, se ouderling... tot hulle groot voordeel.

Oom Hawie was iemand met 'n passie vir dit wat hy gedoen het en iemand wat nie bang was om die ekstra myl te loop nie.

Hy was reeds in ds. WJ Steenkamp se tyd in die vroeë sestigerjare, hulle ouderling.

Wat het oom Hawie so besonders gemaak?

Hy was elke dag dáár - hy het dienste vir die inwoners gehou, bidure, aandgodsdiens, saam met hulle tee gedrink, soms sommer vir aandete gebly, miskien die nuus saam met hulle gekyk, maar hy het altyd die belange van die inwoners op sy hart gedra. Elke Sondag in die konsistorie het hy verslag gedoen en was die predikant en die kerkraad op hoogte van elke sieke, elkeen wat 'n familielid aan die dood moes afstaan, vreugdes van kinders en kleinkinders, maar hulle het ook geweet wie 'n behoefte aan 'n predikantsbesoek gehad het.

Hy het altyd ouetehuis toe gestap en praatjies langs die pad met mense en gemeentelede aangeknoop. Nooit weer was daar 'n ouderling van sy kaliber nie. Met sy afsterwe het die ouetehuis hulle ambassadeur verloor.

Oom Hawie het net dogters en die gemeente het altyd gepraat van oom Hawie se mooi dogters...

Bly kalm...


Wednesday, 3 January 2018

Tuesday, 2 January 2018

Monday, 1 January 2018