thePLAN diePLAN

The church with a difference

Die werk wat hier gedoen word, is onmeetbaar belangrik. Brokkies, stukkies en enkele foto's word hier geplaas met adresse om te gaan kyk na die belangrike uitreikwerk wat hier gedoen word.

Lees die webwerf met hierdie logoDs. Hendrik Saayman, dr. Jonas Khauoe, ds. Geo De Kock,
dr Frans Hancke, Johann Aucamp, ds. Ensie Enslin en
ds. Bennie Brink - 

Agter Dawid De La Querra, Willie Dyason, Johann
Aucamp, Albertus Louw, Ensie Enslin, Benna Koortzen,
Frans Hancke, Geo de Kock - by die
Nederduitse Gereformeerde Kerk - Dutoitspan


John Seleke, Johan Swart, Dawid De La Querra, Johann
Aucamp, Albertus Louw - by die Nederduitse
Gereformeerde Kerk - Dutoitspan


Frans Hancke & Geo de Kock