Wednesday, 11 November 2015

'n Basaarterugblik...

Kyk 'n bietjie na 2012 se basaarfoto's - verbeel ek my of het ons klomp ouer geword? Die kinders het beslis groter geword ...