Friday, 10 June 2016

Basaar! 11 Junie 2016

Waar?  Die oop stuk gras langs die Game Mall.

Sien jou daar!

Bring papier-
sakke vol geld saam...