Thursday, 16 June 2016

Ons kan nie geld vir hierdie kerk gee nie...

Die meeste van die tyd het die kerk probeer om vir 'n diaken 'n wyk so na as moontlik aan sy huis te gee, bloot om dit 'n bietjie meer geriefliker te maak. Maar soms gebeur dit dat jou wyk aan die anderkant van die gemeente lê.

Een van my wyke wat ek op 'n stadium gehad het, was deur die duikweg. Ek besoek ook sommer die nuwe intrekkers ... (Lees verder!)